7. Duurzaamheid


MOGELIJKE PROBLEEMGEBIEDEN:
• heb ik het gevoel dat ik grip heb op mijn verzuim (Wet verbetering Poortwachter)?
• hoe heb ik mijn arbeidsomstandigheden geregeld (RI&E)?
• heeft het zin om ‘eigen risicodrager’ te worden en welke gevolgen heeft dat voor mijn onderneming?
• wat ga ik doen met mijn ‘oudere’ medewerkers (ouderenbeleid)?


NEDERLANDERS GEMIDDELD OUDER
bewegenUit recente cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 de helft van onze volwassen bevolking ouder is dan 50 jaar (7 miljoen mensen!). Dat heeft gevolgen voor de beroepsbevolking en daarmee uw medewerkers. Uw medewerkers moeten langer doorwerken en daarmee is ook de kans op uitval groter. Het kan ook betekenen dat een aantal van uw medewerkers, al dan niet voorgeschreven in de CAO, bepaalde taken of diensten niet meer hoeven uit te voeren. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat u geen aandacht aan uw jongere medewerkers hoeft te besteden. Ook zij moeten langer mee in het arbeidsproces. Bent u hier op voorbereid? Oftewel: hoe wordt u een duurzame ondernemer op personeelsgebied…..

OUDEREN- EN VERZUIMBELEID
Aan de hand van de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand kunnen wij u helpen om de knelpunten in beeld te brengen en bijvoorbeeld een ouderenbeleid op te stellen. U weet dan waar u de komende jaren aan toe bent en wat u moet doen. Wij kijken niet alleen naar de leeftijdsopbouw, maar ook naar uw verzuim. Waar mogelijk stellen wij een plan op om dit actief te verlagen. Dit doen wij op basis van uw actuele verzuimgegevens. Wij kijken ook naar preventieve maatregelen om uw verzuim in de toekomst te reduceren door naar de arbeidsomstandigheden te kijken. Uiteindelijk betaalt dit zich ook terug in uw ouderbeleid.


NIEUWSBRIEF WIT