5. Leiderschap


MOGELIJKE PROBLEEMGEBIEDEN:
• is bij meerdere leidinggevenden de rol- en taakverdeling helder (ook bij mijn medewerkers)?
• past mijn stijl van leidinggeven wel bij mijn onderneming?
• waar liggen mijn grenzen op leidinggevend gebied?
• ik ga als ZP’er mensen aannemen. Dan ben ik ook leidinggevende. Wil en kan ik dat wel?


JUISTE STIJL VAN LEIDINGGEVEN
leidinggevenBent u de enige die leiding geeft binnen uw onderneming of doet u dit samen met uw (zaken)partner(s) of heeft u leidinggevenden onder u? Hoe stemt u de stijl van leidinggeven af met uw partner(s) en andere leidinggevenden zodat uw medewerkers op een eenduidige manier worden aangestuurd en weten waar ze aan toe zijn? Het is van belang dat de stijl van leidinggeven past bij uw onderneming. Alleen dàn ontstaat er een samenwerking die leidt tot de gewenste resultaten.

ONTWIKKELING
Wij kunnen u en uw andere leidinggevenden ondersteunen, coachen en trainen in leiderschapsactiviteiten die u meer tijd, geld, motivatie en inspiratie opleveren. Leiderschapsontwikkeling is doorslaggevend voor de ontwikkeling van uw onderneming.


NIEUWSBRIEF WIT

//